Interesne dejavnosti

Namen programa je izobraževanje, informiranje, kulturno in interesno vključevanje paraplegikov in tetraplegikov. Prvi cilj je zagotoviti možnost vključevanja paraplegikov v kulturno in interesno dejavnost ter tako povečati dostopnost teh dejavnosti; drugi cilj je povečati informiranost paraplegikov in tetraplegikov o novostih s področja zakonodaje, ortopedskih pripomočkov, srečanjih, aktivnostih ipd. Interesne, informativne in kulturne dejavnosti paraplegikom drugod niso dostopne tako, kot so skozi aktivnosti zagotovljene pri lokalnih društvih.

Društva zagotavljajo dostopne lokacije in prilagojena predavanja, tako da se lahko paraplegiki vključijo v program, ki se odziva na potrebe uporabnikov. Za program ni na voljo dovolj sredstev in javnih programov, ki bi prepoznavali specifične potrebe uporabnikov programa, ki so posledica gibalne oviranosti. Organiziramo računalniške tečaje, ustvarjalne delavnice, ekskurzije po Sloveniji in tujini, dejavnosti mladih, ženske sekcije, kulturne prireditve, potopisi, večdnevne delavnice in srečanja, sekcije starejših paraplegikov, pevske in učne delavnice pod vodstvom mentorjev.