Kompenziranje invalidnosti

Namen programa je paraplegiku zagotoviti možnost izboljšanja njegovega fizičnega in psihičnega zdravja, svetovanje, izobraževanje, informiranje in zadovoljevanje potreb po preživetju in samostojnosti, po nastali poškodbi ali bolezni, katere posledica je paraplegija, tetraplegija, parapareza/tetrapareza.

  • cilj-socialno vključen in informiran uporabnik
  • cilj-prilagojeno bivalno okolje uporabnika in ustrezni tehnični pripomočki
  • cilj-dobra psihofizična kondicija uporabnikov in s tem ohranjevanje njihovega zdravja
  • cilj-manj smrtnih primerov zaradi posledice poškodbe oz. invalidnosti
  • cilj-nuditi psihično podporo svojcem paraplegika pri sprejemanju invalidnosti in novega načina življenja

S programom si prizadevamo paraplegikom čim bolj pomagati, da premagajo stiske, v katerih se znajdejo zaradi invalidnosti, socialnih in psihofizičnih okoliščin. Program upravičujemo z dejstvom, da večina obstoječih socialnih služb nima praktičnih izkušenj na podlagi katerih bi lahko paraplegikom in tetraplegikom nudila tako kakovostno pomoč, kakršno nudijo prav društva in ZPS, pogovor, svetovanje in nudenje konkretne pomoči posamezniku, svojcem ali skupini. Zaradi invalidnosti nastajajo trajni dodatni stroški, ki jih zdrava populacija nima, zato so paraplegiki v neenakopravnem položaju z zdravimi ljudmi. Program zagotavlja osnovno dostojanstvo uporabnikov, saj s strani javnih financ ni sofinanciran v višini sredstev, ki bi omogočala vsaj osnovno zadovoljevanje potreb uporabnika.