Poverjeniki

Socialni poverjeniki DPJZŠ delujejo na območju 33 slovenskih občin

 • Poverjenik: POVŠE ALEŠ tel. št.: 041 274 877
 • Občina Šmartno ob Paki, Občina Nazarje, Občina Mozirje, Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče
 • Poverjenik: HEBAR BORIS tel. št.: 031 604 639
 • Občina Laško, Občina Radeče, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Kozje, Občina Sevnica, Občina Radeče oz. Litija, Občina Ljubljana, Občina Bistrica ob Sotli, Občina Podčetrtek
 • Poverjenik: I
 • Mestna občina Celje, Občina Vojnik, Občina Štore, Občina Šentjur, Občina Vitanje
 • Poverjenik: HUDEJ JANEZ tel. št.: 041 495 521
 • Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj, Občina Dobrna
 • Poverjenik: HREN VINKO tel. št.: 041 528 147
 • Občina Slovenske Konjice, Občina Zreče, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Oplotnica
 • Poverjenik: 
 • Občina Vransko, Občina Prebold, Občina Žalec, Občina Braslovče, Občina Povzela