Poverjeniki

Socialni poverjeniki DPJZŠ delujejo na območju 33 slovenskih občin

Poverjenik: POVŠE ALEŠ tel. št.: 041 274 877
OBČINA BRASLOVČE, OBČINA GORNJI GRAD, OBČINA LJUBNO OB SAVINJI, OBČINA LUČE, OBČINA MOZIRJE, OBČINA NAZARJE, OBČINA OBČINA REČICA OB SAVINJI, OBČINA SOLČAVA, OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Poverjenik: HEBAR BORIS tel. št.: 031 604 639
OBČINA BISTRICA OB SOTLI DOBJE, OBČINA KOZJE, OBČINA LAŠKO, OBČINA PODČETRTEK, OBČINA RADEČE, OBČINA ROGAŠKA SLATINA, OBČINA ROGATEC, OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Poverjenik: NENAD STOJAKOVIČ tel. št.: 051 355 390
MESTNA OBČINA CELJE, OBČINA VOJNIK, OBČINA ŠTORE, OBČINA ŠENTJUR

Poverjenik: HUDEJ JANEZ tel. št.: 041 495 521
MESTNA OBČINA VELENJE, OBČINA ŠOŠTANJ, OBČINA DOBRNA

Poverjenik: HREN VINKO tel. št.: 041 528 147
OBČINA SLOVENSKE KONJICE, OBČINA ZREČE, OBČINA OPLOTNICA, OBČINA VITANJE

Poverjenica: JERNEJA ŠTARKEL tel. št.: 041 464 587
OBČINA VRANSKO, OBČINA PREBOLD, OBČINA ŽALEC, OBČINA BRASLOVČE, OBČINA POVZELA