Prevozi paraplegikov

Prevoze paraplegikov in tetraplegikov izvajamo s prilagojenim kombi vozilom, ki je v lasti društva za potrebe:

Ohranjevanje zdravja, šport in rekreacija, obiski članov na domu, v bolnišnicah, v domovih za varstvo odraslih, prevozi članov na srečanja, za izvajanje psihosocialnih programov, interesne dejavnosti (dejavnosti žensk, mladih), servisiranje in nabava ortopedskih pripomočkov, prevozi v zdravstvene ustanove, prevozi v zdravilišča na obnovitveno rehabilitacijo, prevozi na zdravstvene preglede, preventivne in specialistične preglede, prevozi za potrebe delovanja društva, vožnje po Sloveniji, vožnje izven Slovenije, prevoze za potrebe funkcionalno oviranih oseb, ki niso naši člani in pomoč pri prevozih drugim invalidskim organizacijam, pomoč za potrebe organiziranih športnih tekmovanj paraplegikov in drugih invalidov.

Program zajema tudi vzdrževanje prirejenega vozila, registracija in zavarovanja kombi vozila, servisiranje in vzdrževanje, stroške gorivo, koordinacija in organiziranje prevozov in cestnine.