O nas

Društvo paraplegikov smo invalidsko društvo, ki združuje ljudi s poškodbami hrbtenjače, ki nastanejo kot posledica prometnih nesreč, raznih padcev, skokov v vodo, delovnih nesreč ali bolezni. Poškodbe hrbtenjače povzročijo popolno ali delno paraliziranost zgornjih in spodnjih okončin (tetraplegija) ali samo spodnjih okončin (paraplegija), zato se prizadeti lahko premikajo le s pomočjo električnega oziroma invalidskega vozička na ročni pogon. Društvo je organizirano z namenom, da članom in ostalim občanom, ki so gibalno ovirani pomagamo pri premagovanju težke invalidnosti, zato zanje izvajamo posebne socialne programe, v katerih lahko člani zadovoljujejo svoje osnovne in specifične potrebe, ki jih ne morejo nikjer drugje.

Zgodovina

Leto 1978 · 18. december ustanovni zbor društva · društvo šteje 21 članov · prostori društva so v Laškem v zdravilišču na hodniku Leto 1979 · registracija društva · leto štejemo za pričetek delovanja društva Leto 1980 – Društvo šteje 40 članov Leto 1982 · Sedež društva se seli v Celje v center mesta Leto 1990 · Društvo šteje 75 članov Leto 1992 – Društvo dobi prvo kombi vozilo za prevoz svojih članov Leto 1995 · Društvo se seli iz centra mesta v delovne prostore v Celju na Hudinji Leto 2003 – Janez Hudej postane v Assnu na Nizozemskem evropski prvak v suvanju krogle Leto 2005 – Društvo praznuje 25 let delovanja Leto 2006 – Društvo dobi nove delovno bivalne prostore – Društvo šteje 31.12.2006 124 članov -Leto 2008 – Jože Flere 11.09.2008 na 14. Paraolimpijskih igrah v Pekingu osvoji srebrno medaljo v metu diska v skupini F32/F51. Leto 2009 – Društvo začne izvajati projekt »Še vedno vozim vendar ne hodim« in s pomočjo donatorjev nabavi nov kombi za prevoz paraplegikov, danes je projekt mednarodni Leto 2010 · Društvo šteje 16.04.2010 138 članov, kar je do tega leta največ v zgodovini društva Leto 2011 · Jože Flere-disk in Henrik Plank-kopje osvojita srebrni medalji na svetovnem prvenstvu v atletiki v Christchurch na Novi Zelandiji · Društvo izvede na Vranskem prvo mednarodno konference o varnosti v cestnem poimenovano ProRoad Safety 2011.

Članstvo

Društvo deluje na območju 33 občin : Celje, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Štore, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Velenje, Vojnik, Vitanje, Žalec, Zreče, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Solčava, Tabor in Vransko. V vseh teh občinah izvaja društvo za njihove občane posebne socialne programe od samega začetka delovanja, to je od leta 1979. To je zelo veliko območje, ker mnogi naši člani nimajo lastnih prevozov, vsem težko zagotovimo ustrezen prevoz. Nekateri člani živijo v težkih socialnih razmerah, ker nimajo nobenih dohodkov, mnogi izmed njih nimajo urejenih bivalnih razmer, ki bi bile primerne za paraplegike..

Struktura članstva glede na spol:

SPOL

ŠTEVILO

%

Moški

88

65

Ženske

48

35

SKUPAJ

136

100


Struktura članstva glede na diagnozo:

DIAGNOZA

ŠTEVILO

%

Tetraplegija

25

18

Paraplegija

64

47

Tetrapareza

16

12

Parapareza

13

10

Drugo

18

13

SKUPAJ

136

100


Struktura članstva glede na vzrok nastanka poškodbe:

VZROK

ŠTEVILO

%

Skoki v vodo

7

5

Bolezen

45

33

Nesreča pri delu

4

3

Prometne nesreče

47

35

Razni padci

27

20

Drugo

6

4

SKUPAJ

136

100