Zavod Vozim

Osebam z manj priložnostmi, poškodovancem, invalidom omogočamo, da se vključujejo v programe Zavoda VOZIM. Tako se psihosocialno rehabilitirajo in integrirajo nazaj v vsakdanje življenje. S tem jim omogočamo določitev novega položaja v družbi.

Socialna integracija

Psihosocialna rehabilitacija Poškodovancem omogočamo individualno in skupinsko svetovanje, obiske na domu, telefonsko svetovanje ter mentorstvo. Program psihosocialne rehabilitacije prispeva k osebnemu, socialnemu in čustvenemu razvoju poškodovancev ter poteka pod vodstvom strokovnih sodelavcev s področja psihologije.

Psihosocialna rehabilitacija

Poškodovancem omogočamo individualno in skupinsko svetovanje, obiske na domu, telefonsko svetovanje ter mentorstvo. Program psihosocialne rehabilitacije prispeva k osebnemu, socialnemu in čustvenemu razvoju poškodovancev ter poteka pod vodstvom strokovnih sodelavcev s področja psihologije.

Opolnomočenje poškodovancev

Z aktivnostmi Zavoda VOZIM ustvarjamo okolje, ki poškodovance, invalide spodbuja k delovanju, pridobivanju novih kompetenc in znanj ter razvijanju socialnih spretnosti ter njihovemu opolnomočenju.

V ospredju so predvsem motivacija, osebnostna rast skozi novo pridobljene izkušnje, pridobivanje funkcionalnih znanj in kompetenc (računalniško opismenjevanje, nastopanje pred javnostjo, mladinsko delo in politika, zagovorništvo), pomoč pri premagovanju osebnih stisk in problemov ter spodbujanje k ohranjanju zdravja.