Nekategorizirano

OB 25 LETNICI DELOVANJA FIHO

V Ljubljani je 10. oktobra 2023 potekala slovesnost ob 25 letnici delovanja Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije, ki vsako leto 118 organizacijam sofinancira programe. Med njimi tudi naši Zvezi paraplegikov Slovenije. Vsako leto pomaga  skoraj 400.000 ljudem. Slovesnosti so se med drugimi udeležili tudi gostje z našega družbeno političnega življenja. Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar je v video nagovoru med drugim poudarila: »To je delo, ki se ne meri samo v številkah in statističnih podatkih, temveč v stiskah, ki jih lajšate in v upanju, ki ga obujate. V teh časih izzivov, ki jih prinašajo naravne nesreče, zdravstvena kriza, ekonomske težave in druge stiske posameznikov, vaše delo še bolj neprecenljivo«. Ste luč upanja in podpora za tiste, ki se soočajo z najtežjimi preizkušnjami. Vaša predanost, odločenost in srčnost so tiste lastnosti, ki nas navdihujejo.«

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije Luka Mesec se je uvodoma zahvalil vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki že preko 25 let soustvarjajo delo Fundacije FIHO. Minister je izpostavil, da je socialno varstvo v Sloveniji zgled številnim državam v EU, med drugim Islandiji in Češki. »Čestitam Fundaciji FIHO, da je tako pomemben gradnik socialnega in invalidskega varstva v Sloveniji.« Predsednica Sveta FIHO Nataša Sorko, je poudarila, da »FIHO ni le ustanova, temveč srce in duša, ki bijeta za tiste, ki so v naši družbi najranljivejši. FIHO omogoča boljše življenje številnim otrokom, kroničnim bolnikom, odvisnikom, razbitim družinam, socialno najbolj ogroženim in še mnogim drugim«.

Dodala je, da ne smemo pozabiti, da programi Fundacije FIHO in sicer »programi psihosocialne in fizične rehabilitacije nastopijo tam, kjer se državna skrb konča. Direktor Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije Borut Sever pa se je ob petindvajseti obletnici delovanja Fundacije uvodoma zahvalil svojim sodelavkam in sodelavcem ter mnoštvu prostovoljk in prostovoljcev širom Slovenije. »S sofinanciranjem svojih programov smo zgolj v preteklem letu pomagali skoraj 400.000 osebam in tako mnogim posameznikom omogočili človeka vredno življenje ter prenekaterim bolnikom tudi preživetje«, je poudaril direktor. »Danes se tu oziramo na 25 let dolgo prehojeno pot, ki ni bila lahka, vendar smo jo z vztrajnostjo in trdim delom uspešno tlakovali.

Naša pot je pot predanosti, solidarnost in sočutja do tistih najranljivejših med nami«, je izpostavil direktor in dodal, da je v teh 25-ih letih država doživela veliko preizkušenj in kriz. »Naravne nesreče so preizkušale našo odpornost, zdravstvena kriza nas je postavila pred povsem nove izzive in ekonomske težave so vplivale na številne družine«, je povedal direktor in ob tem izrazil zadovoljstvo, da je FIHO v vseh teh krizah uspela upravičiti svoja sredstva ter tako ohraniti poslanstvo Fundacije. Zaključil je z mislijo, da je »delo Fundacije FIHO inspiracija družbi, da stremimo k istim ciljem – ciljem, ki vključujejo boljšo prihodnost za vse nas, ne glede na naše omejitve. Le skupaj namreč lahko gradimo bolj sočutno in pravično družbo«.

Barbara Reya

Čestitke – Zveza paraplegikov Slovenije