Šport

DAN ZA SPREMEMBE NA OŠ ZREČE

Na povabilo Osnovne šole Zreče smo se z veseljem odzvali in sodelovali na Dnevu za spremembe, ki je potekal v petek, 5. aprila 2024. Dogodek je bil osredotočen na spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in osveščanje o različnih oblikah invalidnosti. Naš dan se je začel z zbiranjem pred šolo, kjer se je ena skupina predstavnikov Društva paraplegikov odpravila v športno dvorano, kjer so se odvijale delavnice s športno tematiko.

Člani društva so osnovnošolcem predstavili svoje življenjske zgodbe, poudarili kako so se znašli na vozičkih ter kakšne priložnosti za športno udejstvovanje ponuja prilagojen šport. Posebna pozornost je bila namenjena košarki na vozičkih, kjer so otroci imeli priložnost spoznati prilagojena pravila in posebnosti športnih invalidskih vozičkov. Izkušnja je bila za mlade izjemno poučna, saj so lahko sami preizkusili vožnjo z vozičkom in igranje košarke.

 

En predstavnik društva, Janez Hudej, pa je bil vključen v  predstavitvene delavnice, kjer je učencem na slikovit in ganljiv način predstavil svojo zgodbo od trenutka nesreče do sedanjega življenja. Poudaril je pomen varnosti v cestnem prometu in razlike med paraplegijo in tetraplegijo. Njegova zgodba je močno pritegnila pozornost učencev, kar je pripomoglo k boljšemu razumevanju in empatiji do oseb s tovrstnimi poškodbami. Poleg učencev so se delavnic udeležili tudi učitelji in drugo osebje šole, ki so prav tako sedli na invalidske vozičke in preizkusili košarko, kar jim je omogočilo boljše razumevanje izzivov, s katerimi se srečujejo invalidi.

Odzivi na delavnice so bili izredno pozitivni tako s strani šolskega osebja kot učencev, kar nas navdaja z upanjem in zagonom za nadaljnje sodelovanje. Načrtujemo, da bomo sodelovanje z OŠ Zreče še nadgradili in se ponovno srečali na prihodnjih naravoslovnih in športnih dogodkih. Z zadovoljstvom se bomo odzvali na vsako priložnost za širjenje zavedanja in razumevanja med mladimi, s čimer gradimo bolj vključujočo družbo.

Ina Mastnak