Šport

49. MEMORIAL prof. BOJANA HROVATINA

V soboto 8.septembra 2018 je bil na Atletskem stadionu Kladivar Celje 49. memorial Bojana Hrovatina in odprto državno prvenstvo v atletiki. Poleg Slovenije so na tekmovanju sodelovale še Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija in Makedonija. Otvoritev tekmovanja so opravili predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic, Podžupan Mestne občine Celje Stane Rozman in Gregor Gračner, podpredsednik Zveze za šport invalidov – Paraolimpijski komite. Zbralo se je 80 tekmovalcev, ki so se tradicionalno pomerili v troboju metov, troboju voženj, v vožnji na 800m in vožnji na 100 metrov. Tekmovanje so letos posebej zaznamovali tekmovalci iz našega društva iz več razlogov.

Bili smo najštevilčnejša ekipa (18) tekmovalcev, zdaleč najuspešnejši po številu doseženih medalj (11) in k zmagi Slovenije sta pomagala dva naša tekmovalca (Plank Henrih in Bajramović Damir). Prejemniki medalj: Zlata: Plank Henrik, Janez Hudej, Radosav Matić, Aleš Povše. Srebrna: Vesna Novak, Nejc Stakne, Janez Hudej 2x. Bronasta: Marion Damjana,  Aleš Povše,  Damir Bajramović. Ostale razvrstitve: Luka Plavčak 4. mesto, Igor Jeranko 7. mesto, Gašper Glušić 8. mesto 2x, Vinko Hren 4. mesto, Aleš Ratuznik 5. mesto in 18 mesto, Hebar Boris 12. mesto, Nenad Stojakovič 7. mesto, Vurušić Stjepan 4. mesto, Simon Gračnar,  5.mesto, Damir Bajramović 20 mesto, Henrik Plank 25 mesto. Tekmovanje je v organizaciji Zveze paraplegikov Slovenije in Zveze za šport invalidov – Paraolimpijski komite, pripravilo naše društvo. Pri izvedbi je pomagalo Atletsko društvo Kladivar Celje, njihova sodniška služba pa je skrbela tudi za nemoten in pravilen potek tekmovanja.

Naše največje atletsko tekmovanje poteka hitro in brez zapletov. Tekmovalci so se najprej pomerili v trobojih (met kopja/kija, diska in suvanje krogle). Na šestih tekmovališčih so tekmovalci imeli na voljo 8 metov za posamezno disciplino. Dva poizkusna in šest  v konkurenci, sodniki pa so na tekmovalni list vpisali le najboljši izmerjen rezultat. Po končanih nastopih v metalnih disciplinah so tekmovalce tekmovali v tekaških disciplinah. Troboj 100, 200 in 400m navadni vozički in Formule, 800m in 100m – memorialni disciplini, ki je posvečena prof. Bojanu Hrovatinu. Ekipe Makedonije, Črne gore, Srbije, Federacije Bosne in Hercegovine in Slovenije so se pomerile tudi na meddržavnem tekmovanju v četveroboju. Za uvrstitve so šteli najboljši rezultati štirih tekmovalcev iz štirih disciplin: met kopja in diska, suvanje krogle in vožnja na 100 metrov. Pokal za prvo mesto je osvojila ekipa Slovenije (8.110), za drugo Črna Gora (6.725) za tretje Makedonija pa (6.666). Četrta je bila Srbija (5.046) s tremi tekmovalci, peta BiH (2.768) s tremi tekmovalci, šesta pa Hrvaška (1.736) kjer je nastopila samo ena atletinja.

Spominsko medaljo je prejel naš najmlajši član  Gašper Glušič za svoj prvi nastop in pa Zlatko Bernašek in Jože Globokar, ki sta nastopila tudi na prvem spominskem tekmovanju prof. Bojana Hrovatina leta 1970 v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Ljubljani. Za hiter nemoten potek tekmovanja so zaslužni tudi številni naši prostovoljci, člani društva in njihovi svojci, ki so pomagali tako pri organizaciji in pripravi tekmovanja kakor tudi pri izvedbi tekmovanja samega. Za pomoč se jim najlepše zahvaljujemo.

Janez Hudej