Interesne dejavnosti

OMOGOČANJE MULTIMODALNE DOSTOPNOSTI OSEB Z RAZLIČNIMI OVIRANOSTMI

V Sloveniji živi okoli 170.000 invalidov, kar je 8,5 % celotne populacije. Če tem dodamo še starejše in družine z otroki, ki uporabljajo otroške vozičke, vidimo, da kljub velikim potrebam omogočanje multimodalne mobilnosti v našem okolju nikakor ni samoumevno. Cilj projekta je omogočanje fizične in digitalne dostopnosti za ranljive skupine na celotnem območju Slovenije, s čimer bodo zagotovljene njihova mobilnost, večja socialna vključenost in enakost. V projekt se je poleg Mestne občine Celje vključilo še 20 slovenskih občin, s katerimi je Ministrstvo za infrastrukturo podpisalo dogovore o sodelovanju.

Naše društvo paraplegikov se je leta 2019 preko Mestne občine Celje, ki nas je povabila k sodelovanju, vključilo v projekt »Multimodalna mobilnost oseb z različnimi oviranostmi« Projekt izvaja Geodetski inštitut Slovenije, financira pa Ministrstvo za infrastrukturo. Naša naloga v projektu je bila ta, da smo v posebne obrazce čim bolj natančno zajeli podatke o lokaciji dostopnih objektov in neprekinjeni prehodnosti javnih površin. Nalogo je zelo natančno in hitro izvedla Nataša Lotrič, ki se že več let prizadeva za odpravo ovir na javnih površinah v mestu Celje.

V torek, 14. januarja 2020, je  v Zlati dvorani Narodne galerije Ljubljana bila izvedena javna predstavitev projekta, na kateri je kot slavnostna govorka nastopila ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek. Projekt je podrobneje predstavil vodja projekta mag. Roman Rener, o njegovem velikem pomenu za vključujočo družbo pa so govorili še Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto in Dušan Rus, direktor podjetja KOPA, ki se ukvarja z razvojem aplikacij za dostopnost prostora. Na dogodku je bil prisoten tudi partner projekta, Beletrina, ki skrbi za spletno dostopnost, Agencija za varnost v prometu (AVP), Geodetska uprava RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter predstavniki lokalnih skupnosti, ki sodelujejo v projektu.

Rezultati projekta so skupaj s pregledovalnikom podatkov podrobneje opisani na spletni strani, ki je bila posebej razvita za namen projekta (http://dostopnost-prostora.si/). Načrt za obdobje 2020/2021 predvideva naslednje dejavnosti: vključevanje novih ranljivih skupin in občin, testiranje metodologije in modela za starejše osebe v izbranih občinah, vzpostavitev modela vzdrževanja podatkov, razvoj sistema vključevanja uporabnikov ter povezovanje projekta z drugimi državnimi projekti.

Janez Hudej
FOTO: Jani Demšar