Interesne dejavnosti

NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV

Še zadnjič v letu 2019 smo se zbrali člani  Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske v večjem številu na prednovoletnem srečanju. To je tudi tokrat potekalo na že tradicionalnem prizorišču v gostišču Rimljan v Šempetru v Savinjski dolini. Srečanje  je s  svojim nagovorom otvoril predsednik društva Janez Hudej.

Sledilo je kosilo, po njem pa je Tomaž Dražumerič, vaditelj psov pomočnikov, predstavil kako do psa pomočnika invalidom, oziroma kako poteka šolanje. Psi pomočniki so po novem pravica vseh invalidov, ki ji potrebujejo. Tetraplegiki so sigurno upravičeni do psa, medtem ko paraplegiki verjetno ne.

Seveda mora vsak posameznik izpolnjevati še druge točno določene kriterije, predvsem primerne stanovanjske razmere za psa. Po predstavitvi pa  se je začela zabava z Duom Žur. Člani so se imeli veliko za pogovoriti, nekateri pa so  tudi zaplesali. Pred  odhodom so si zaželi vse dobro v novem  letu, ko se bomo ponovno družili  na  podobnih srečanjih.

Aleš Povše