Upravni odbor

16. SEJA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

Upravni odbor društva je zadnjo 16. sejo v letu 2019 izvedel 23.12.2019 v prostorih društva. Odsotna sta bila le član upravnega odbora in član Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije.

Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:

  • Potrditev zapisnika 15. seje upravnega odbora društva z dne 04.11.2019
  • Finančni plan za leto 2020 financiranje FIHO
  • Sprejem Sodil za razporejanje fiksnih stroškov na stroškovna mesta
  • Inventurna komisija
  • Socialne pomoči
  • Razno

Peter Planinšek