4.SEJA UO DPJZŠ

Ker se je zdravstvena situacija v državi zopet zaostrila, je tudi tokratna že 4. seja upravnega odbora Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske potekala kar preko računalnikov in sicer s pomočjo »ZOOM SEJE« in sicer v petek 23. oktobra 2020. Gre za podobno orodje kot je bolj znan »Skype«, ampak gre za modernejše in enostavnejše orodje za uporabo. Sejo smo izvedli s pomočjo »Zavoda Vozim«, ki nam je tokrat odstopil svoj uporabniški račun za to orodje, prav tako pa nam je ponudil pomoč in suport tudi pri nadaljnji uporabi.

Sama seja je potekla po ustaljenem postopku. Sprejeli smo zapisnik prejšnje seje, predsednik Matej Lednik nam je predstavil finančno poročilo do konca septembra 2020, sprejeli smo tudi finančni plan za leto 2021 ter potrdili socialne pomoči našim članom. Ker smo dobili določena namenska sredstva za šport s strani MO Celje smo se dogovorili za postopke, kako bomo ta sredstva razdelili med vse športne panoge na društvu, ki potrebujejo nove športne rekvizite. Beseda je seveda tekla tudi o novoletnem srečanju, za katerega pa žal letos ne kaže najboljše in še o čem. Ampak o tem več v naslednjih novičkah.

Delo na društvu poteka nemoteno naprej, kljub situaciji s COVID epidemijo. Prilagodili smo določene postopke, da se lahko držimo vseh predpisov določenih s strani NIJZ. Določeni naši programi so sicer okrnjeni, oziroma začasno prekinjeni, ampak vsi skupaj upamo, da se situacija čim prej normalizira in da se vrnemo v naš ustaljen vsakdan.

Aleš Povše