Upravni odbor

13. SEJA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

Upravni odbor društva je 13. sejo v novem letu 2019 izvedel 20.02.2019 v prostorih društva. Na seji smo bili prisotni vsi člani  upravnega odbora in predsednik nadzornega odbora. Odsoten je bil le član Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije Alojz Strniša.

  Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:

  • Potrditev zapisnika 12. seje upravnega odbora društva z dne 20. 12. 2018
  • Poslovno poročilo društva za leto 2018
  • Poročilo nadzornega odbora in inventurne komisije
  • 40-let DPJZŠ
  • Socialne pomoči
  • Redni zbor članov
  • Razno

Peter Planinšek