Interesne dejavnosti

MOBILNOST IN PREVOZI

Eden izmed izzivov starosti kot tudi invalidnosti in prikovanosti na invalidski voziček, je zagotavljanje oziroma ohranjanje mobilnosti oseb, ki zaradi različnih vzrokov kot sta fizični ali kognitivni upad niso več sposobni upravljati motornih vozil ali uporabljati javnega prevoza. Potreba po zagotavljanju invalidom in starostnikom prilagojenega prevoza je na podeželju, zaradi oddaljenosti od trgovin, zdravstvenih ustanov itd., bistveno večja kot v mestu.

Invalidom in starejšim omejitev pri prevozu pogosto ne predstavljajo le zdravstvene tegobe temveč tudi finance, zaradi česar si ne morejo privoščiti plačljivih prevoznih sredstev, kar predstavlja poglavitni razlog za pričetek izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in invalide.