DRUGA SEJA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

Druga seja Upravnega odbora je potekala v četrtek 28.5.2020 ob 16:00 uri v prostorih društva po naslednjem dnevnem redu:

     1. Potrditev zapisnika 1. seje upravnega odbora društva z dne 28.03.2020
     2. Potrditev pravilnikov in ostalih dokumentov za izvajanje osebne asistence
     3. Prevozi, šofer Ciril Počivalšek – čakanje na delo
     4. Redno delo
     5. Socialne pomoči
     6. Razno.
Seje so se udeležili vsi člani upravnega odbora ter predsednik nadzornega odbora Janez Hudej. Člani so najprej potrdili zapisnik prejšnje seje, tu bi izpostavil, da bo društvo šlo v nabavo novih vzmetnic za počitniško hiško v Ankaranu, pregledali izpolnitev sklepov in potrdili razdelitev nalog. Osrednja točka je bila potrditev pravilnikov, ki odločajo izvajanje osebne asistence, saj brez tega določenih postopkov ni moč nadaljevati. Pravilnike in potrebne dokumente je pripravil in predstavil Simon Gračnar, vodja tega programa. Delegati so po razpravi vse potrebne dokumente soglasno sprejeli, tako da se lahko postopki nadaljujejo.

Dežurstva na društvo se bodo pričela po ustaljenem urniku in sicer ob ponedeljkih in četrtkih med 12:00 in 16:00 uro v prostorih društva. Sledila je še točka razno, kjer so se pogovorili o določenih tekočih zadevah in s tem se je seja tudi uradno zaključila. Sledilo je še krajše srečanje vodij športnih dejavnosti na društvu. Referente je sklical vodja športa Nenad Stojakovič. Pogovor je tekel tudi o pomoč pri nabavi določene športne opreme (puške, vozički, ribiška oprema). Glede na to, da je v juniju predvidena cela kopica tekmovanj, je Nenad zaželel vsem obilo športnih uspehov in dobro sodelovanje z vsemi v bodoče.

Aleš Povše