Interesne dejavnosti

OTVORITEV RAZSTAVE BRANKA RUPNIKA IN PREDSTAVITEV DRUŠTVA PARAPLEGIKOV JZŠ V PREBOLDU

Na povabilo Občine Prebold je 10.09.2019 v Občinski knjižnici Prebold potekalo odprtje razstava in druženje in pogovor s člani Društva paraplegikov JZŠ, katerega je povezovala knjižničarka  Lea Felicijan.

Ob jubilejnem letu – 40. obletnici delovanja društva je predsednik društva Janez Hudej predstavil prehojeno pot od ustanovitve društva pa do danes, Peter Planinšek širok spekter interesnih dejavnosti, Aleš Povše športno dejavnost in uspehe, podpredsednik društva Franc Ivenčnik pomembnost društvenega kombija za delovanje društva in mobilnost članov, Nataša Lotrič pa je predstavila potrebo za odpravljanje ovir pri mobilnosti. Gregor Janežič je prikazal demonstracijo slikanja z usti.

Prijetno druženje je zaključi slikar Branko Rupnik z razstavo svojih portretnih slik ter povedal  namen razstave in del svoje življenjske poti. Dogodka se je udeležil še župan Občine Prebold Vinko Debelak. Razstava bo na ogled javnosti do sredine meseca oktobra.

Nataša Lotrič