17. SEJA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

Upravni odbor društva je zadnjo 17.  pred volitvami v tej sestavi izvedel 19.02.2020 v prostorih društva. Odsotna sta bila dva član upravnega odbora in član Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije.

Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:

  1. Potrditev zapisnika 16. seje upravnega odbora društva z dne 23.12.2019
  2. Poslovno poročilo društva za leto 2019
  3. Poročilo nadzornega odbora in inventurne komisije
  4. Socialne pomoči
  5. Redni in Volilni zbor članov
  6. Razno.

Peter Planinšek

Dodaj odgovor