Upravni odbor

17. SEJA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

Upravni odbor društva je zadnjo 17.  pred volitvami v tej sestavi izvedel 19.02.2020 v prostorih društva. Odsotna sta bila dva član upravnega odbora in član Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije.

Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:

  1. Potrditev zapisnika 16. seje upravnega odbora društva z dne 23.12.2019
  2. Poslovno poročilo društva za leto 2019
  3. Poročilo nadzornega odbora in inventurne komisije
  4. Socialne pomoči
  5. Redni in Volilni zbor članov
  6. Razno.

Peter Planinšek