Upravni odbor

REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

Zadnji zbor članov Društva paraplegikov, ki je potekal v običajni obliki smo imeli pred dvema letoma. Tokrat smo se zbrali v Gostišču Hohkraut v Tremerjih in sicer 12. marca. Očitno je, da si ljudje po dveh letih omejitev še kako želijo vrniti v normalnost. To je dokazala tudi udeležba na tokratnem zboru, saj se ga je udeležilo več kot 40 članov društva.

Kot je že običajno smo začeli nekoliko kasneje, ker se zbora ni udeležilo več kot 50% članov. Najprej je vse navzoče pozdravil predsednik društva Matej Lednik. Sledila je izvolitev organov zbora, torej Ina Mastnak je pisala zapisnik, za štetje članov in glasov ob glasovanjih sta bila zadolžena Boris Hebar in Simon Gračnar, za overovatelja zapisnika pa Nenad Stojakovič in Aleš Povše.

Finančno in vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2021 je predstavil predsednik Matej Lednik, ki je po programih opisal kaj se je dogajalo v preteklem letu. Svoje poročilo je predstavil tudi računovodski servis in predsednik nadzornega odbora društva Janez Hudej. Prav tako je nekaj o programu osebne asistence povedala vodja tega programa na društvu Ina Mastnak. Zbor članov je soglasno potrdil vsa poročila.

V nadaljevanju je predsednik Matej Lednik predstavil program dela za leto 2022 in kot glavni cilj navedel aktivnosti za zbiranje finančnih sredstev za nakup novega kombiniranega vozila. Društvu v letu 2022 namreč pripadajo sredstva fundacije FIHO za nakup novega kombija. Tudi program dela in finančni plan za leto 2022 je zbor članov soglasno sprejel. Sledil je še sprejem članarine za leto 2023, ki bo še naprej enaka kot doslej, to je 10€.

Besedo sta nato dobila predstavnika Zveze paraplegikov Slovenije. Najprej je predsednik Dane Kastelic prestavil poročilo o delu in financah na ZPS ter predvsem poudaril uspehe s sprejetjem številnih zakonov na državni ravni, ki lajšajo življenje tudi članom ZPS. Še posebej to velja za zakon o dolgotrajni oskrbi in nov zakon, ki ureja obnovitveno rehabilitacijo in bo prišel v veljavo v začetku leta 2023. S tem zakonom bodo tudi člani Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske vsako leto upravičeni do obnovitvene rehabilitacije, ki je ne bo več izvajala ZPS, ampak bo to šlo preko zdravstvene zavarovalnice. Laična delavka Kovačič je po programih prestavila delo ZPS v letu 2021 in nakazala kaj bi se naj dogajalo v letu 2022.

 

 Pod točko razno smo govorili še o hiški v Ankaranu in izplačilu potnih stroškov. Ob koncu pa smo se spomnila tudi vseh ženskih udeleženk zbora z rožico ob njihovem nedavnem prazniku. Sledil je seveda še zabavni del z Duom žur in posebnima gostoma ki sta nam zapela in zaigrala na kitaro. Seveda je ob odličnem kosilu popoldne kar prehitro minilo in v upanju da se čimprej zopet srečamo smo se počasi razšli.

Aleš Povše