Upravni odbor

INVERTURNA KOMISIJA

Z omilitvijo protikoronskih ukrepov se bodo počasi začele izvajati tudi nekatere dejavnosti na društvu. Med ukrepi se je na peti seji, ki je potekala preko ZOOMA, sestal upravni odbor društva in med drugim določil tudi inventurno komisijo v sestavi Nataša Lotrič, predsednica in Rudi Centrih in Aleš Povše člana. Inventurna komisija se je sestala 15.2.2021 v prostorih društva in pregledala in preverila popis vsega imetja društva. Sestanek je potekal ob upoštevanju vseh ukrepov. Svoje ugotovitve bodo podali na naslednjem upravnem odboru društva.

Aleš Povše