Upravni odbor

SPREMSTVO OSEBAM, KI POTREBUJEJO 24 URNO NEGO

Spoštovani člani, svojci, asistenti…

v zadnjih časih smo vse pogosteje obveščeni o nevšečnostih, ki se pojavljajo ob morebitnih hospitalizacijah naših članov, ki potrebujejo pomoč pri negi in oskrbi. V bolnišnicah je sedaj že prej pravilo kot izjema, da osebnim asistentom ali svojcem, ki skrbijo za invalidno osebo, preprečijo nudenje pomoči in vstop v bolnišnico skupaj s pacientom.

Ker je cilj našega društva pomagati pri reševanju stisk naših članov, smo za vas pripravili obrazložitev 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), ki se dotika ravno pravic do zdravstvenih storitev.

V 23. členu omenjenega zakona je v prvi točki natančno opredeljeno, komu je zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev in v 17. alineji prve točke je navedeno naslednje:

”- sobivanje enega od staršev, rejnika, skrbnika, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, kadar sobiva ob otroku svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, v zdravstvenem zavodu ali zdravilišču z bolnim otrokom do vključno 14. leta starosti; z bolnim otrokom do 18. leta starosti oziroma dokler traja roditeljska pravica v primeru težje okvare ali poškodbe možganov ali hrbtenjače, pri kateri je potrebno usposabljanje za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru kronične bolezni ali okvare v času usposabljanja za poznejšo medicinsko rehabilitacijo na domu, ali v primeru zdravljenja težkega zdravstvenega stanja; ne glede na starost z osebo s posebnimi potrebami, ki potrebuje 24-urno nego in oskrbo, oziroma z osebo s statusom po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov,.”

To pomeni, da so osebe, ki imajo status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov ter potrebujejo in so opravičene do 24 urne nege in pomoči, opravičene tudi do spremstva ob hospitalizaciji.

Naprošamo vas, v kolikor ste se, ali pa se še boste, tudi sami znašli v podobni situaciji, da nas o tem obvestite, da lahko kot Društvo pravočasno urgiramo in vam pomagamo rešiti omenjene  stiske.

V prilogi nudimo tudi izsek zgoraj že omenjenega zakona, ki ga lahko skupaj z odločbo o invalidnosti priložite upravi ali vodstvu bolnišnice.

Ina Mastnak