Šport

ZGODOVINSKO OBELEŽJE ŠPORTNIH DOSEŽKOV

V Društvu paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja s sedežem v Novem Mestu smo  se srečali člani in članice iz posameznih društev paraplegikov, ki smo se leta 1972 spoznali v takratnem Zavodu za rehabilitacijo invalidov Slovenije in nekateri drugi, ki so prihajali med nas po letu 1972 vse do danes in dosegli pomembne športne dosežke.

 

Glavni namen dogodka je bil srečanje udeleženk in udeležencev na para olimpijskih igrah leta 1972, ki so bile v Heidelbergu. Na to spominsko srečanje smo bili povabljeni tudi drugi, ki smo se takrat nahajali na medicinski rehabilitaciji v Zavodu za rehabilitacijo invalidov in se pričeli vključevati v športne aktivnosti. Organizirano vključevanje v treninge skupaj s skupino, ki se je pripravljala na para olimpijado je bila pomembna izkušnja za nas , ki smo se zaradi nesreč ali bolezni s trajnimi posledicami znašli na novi življenjski poti, polni sprememb, stisk in negotovosti. Srečanje je potekalo v prijetnem okolju in veselem razpoloženju vseh zbranih.

Med prvimi udeleženci iger tudi Branko in Marja Rupnik je povedal  organizator, Jože Okoren in dobitnik medalje na para olimpijskih igrah leta 1972 nam je obudil takratne vloge prisotnih strokovnjakov, članic in članov društva ter drugih, ki so danes del življenja zbranih na tej veseli druščini. Resnično je bilo zanimivo poslušati ne samo dosežke, temveč tudi mnenja obeh športnih trenerjev in prisotnih s področja stroke, ki so  leta 1972 imeli veliko vlogo pri učenju novih veščin za naše posebne potrebe v nadaljnjem življenju pod novimi pogoji.  

V nadaljevanju druženja na prostem, v lepo urejenem okolju dolenjskega društva paraplegikov, ob odlični pogostitvi in veselem razpoloženju smo si pripovedovali kako živimo danes, s čim se ukvarjamo, krajšamo čas in podobno. 

Preživeli smo lep dan in zaželeli, da podobno srečanje čez kakih pet let ponovimo.

J. Kralj