Upravni odbor

SESTALI SMO SE NA 14. SEJI UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

Delo na društvu nikoli ne počiva. Tako se je upravni odbor v tem mandatu sestal še štirinajstič in sicer v ponedeljek 27. februarja. Obravnavan je bil naslednji dnevni red:

  1. Potrditev predloga dnevnega reda, preverjanje prisotnosti in sklepčnosti Upravnega odbora
  2. Pregled in potrditev zapisnika 13.seje upravnega odbora društva z dne 28.12.2022
  3. Sprejetje finančnega in vsebinskega poročila za 2022
  4. Seznanitev z poročilom inventurne komisije
  5. Seznanitev s poročilom nadzornega odbora
  6. Hiška Ankaran 2023
  7. Redno delo
  8. Socialne pomoči
  9. Razno

Po ugotovitvi sklepčnosti in potrditvi zapisnika prejšnje seje, smo se posvetili predvsem pripravi na redni zbor članov, na kar se je nanašala tudi večina točk dnevnega reda. Seveda smo pregledali še nekatere druge zadeve, predvsem kako bo letos z našim počitnikovanjem v naši hiški v Ankaranu in seja je bila hitro pri  koncu.

Aleš Povše