MEDNARODNI DAN INVALIDOV

Združeni narodi so že leta 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov, katerega namen je spodbujanje boljšega razumevanja problematike vezane na invalidnost, pravice invalidov in socialno vključevanje invalidov.  

Kljub temu, da mednarodni dan invalidov praznujemo že 29 let in da se družba vse bolj zaveda problematike invalidnosti, se invalidi še vedno v vsakdanjem življenju srečujejo s številnimi ovirami. Te ovire jim preprečujejo, da bi lahko živeli popolnoma enakopravno zdravim osebam, pogosto so izpostavljeni tudi socialni izključenosti, saj mnogi nimajo enakega dostopa do zaposlitvenih možnosti, izobraževanja in zdravstvenega varstva.

Glede na to, da invalidi predstavljajo najštevilčnejšo manjšino na svetu in da je v Sloveniji že vsak 12. prebivalec invalid želimo tudi mi, kot Društvo, ki se vsakodnevno sooča z zgoraj omenjeno problematiko, izkoristiti priložnost in opozoriti na pomembnost vključevanja invalidov v družbo. Spoštujmo pravice invalidov in skušajmo pomagati pri ohranjanju njihovega dostojanstva. Invalidi so enakovredni členi družbe, ki s svojo unikatnostjo bogatijo družbeno, kulturno kot tudi gospodarsko življenje.

Vsem invalidom izrekamo čestitke ob mednarodnem prazniku invalidov.

Ina Mastnak