Upravni odbor

REDNI ZBOR ČLANOV DRUŠTVA

Kot je že navada Društva, smo se tudi letos v okviru Zbora članov, zbrali v mesecu marcu (25.3.2023). Tokrat smo se zbrali v gostišču Medved v Škofji vasi, kjer so nas prijazno sprejeli in nam pripravili odprt prostor za kvalitetno izvedbo vsakoletnega srečanja članov. Zaradi slabega vremena, ki nam je nekoliko prekrižal pot in obdobja mnogih viroz, smo bili na srečanju v precej okrnjeni obliki. Zbora se je namreč udeležilo 33 članov skupaj s spremljevalci in svojci pa se nas je v gostišču zbralo nekaj več kot 50. Kot je že običajno smo začeli s pol urnim zamikom, da smo zadostili sklepčnosti, saj se zbora ni udeležilo več kot 50% članov.

Najprej je vse navzoče pozdravil predsednik društva Matej Lednik. Sledila je izvolitev organov zbora, torej Ina Mastnak je pisala zapisnik, za štetje članov in glasov ob glasovanjih je bil zadolžen Boris Hebar, za overovatelja zapisnika pa Igor Jeranko in  Janez Hudej. Finančno in vsebinsko poročilo o delu društva za leto 2022 je predstavil predsednik Matej Lednik, ki je po programih opisal kaj se je dogajalo v preteklem letu. Svoje knjigovodsko poročilo je predstavila predstavnica računovodskega servisa Mateja Čamernik, Janez Hudej pa je predstavil ugotovitve nadzornega odbora in inventurne komisije. Zbor članov je po predstavitvi vseh poročil le te tudi sprejel. V naslednji točk smo se dotaknili programa dela in finančnega plana za prihodnji dve leti (2023 in 2024).

Matej Lednik je predstavil plane ter poudaril, da vsebinsko in finančno ne moremo veliko odstopati od predvidenih in že ustaljenih smernic ter programov, saj tudi sredstva, ki jih kot Društvo prejemamo vsakoletno ostajajo enaka ali pa celo upadajo. Tudi program dela in finančni plan za leto 2023 in 2024 je zbor članov soglasno sprejel. Sledil je še sprejem članarine za leto 2024, ki bo še naprej enaka kot doslej, torej 10€. Zadnjo in tudi najobsežnejšo točko dnevnega reda ”razno” se je v začetku na hitro dotaknil Matej Lednik, ki je izpostavil, da vse pogosteje prihaja do sprememb pri zakonodaji in pravilnikih, ki se jih mora Društvo kot nevladna organizacija držati, zato je nujno, da smo ažurni in v skladu s temi spremembami usklajujemo tudi naše pravilnike in naše pravne podlage. Na tej točki je pozval zbor članov, da pooblastijo upravni odbor društva, da ureja in spreminja pravilnike, ki so potrebni za pravilno in zakonito delovanje društva. Zbor članov je sklep soglasno prejel.

Pogovor je tekel tudi v smeri vsakoletnega klimatskega letovanja v hiški Ankaran, saj se bo v letu 2023, zardi podražitve pavšala in storitev kampa, simbolično dvignila tudi cena bivanja, na tem mestu pa je Matej Lednik pozval vse člane, da so že prejeli na dom vabila in prijavnice za letovanje v hiški in jih spodbudil, da pravočasno oddajo vloge. Besedo sta nato dobila predstavnika Zveze paraplegikov Slovenije, predsednik Dane Kastelic in strokovna delavka Mojca Mikec. Najprej je predsednik Dane Kastelic prestavil poročilo o delu in financah na ZPS ter predvsem poudaril uspehe s sprejetjem številnih zakonov na državni ravni, ki lajšajo življenje tudi članom ZPS. Pove, da je opaziti dobro in obetavno poslovanje in delovanja društva, česar se veseli. hkrati pa je pohvalil uspehe naših članov na različnih področjih.

Strokovna delavka Mojca Mikec je predstavila programe, ki se izvajajo na ZPS ter izpostavila terapijo s CO2, ki se v zadnjem letu uspešno izvaja na ZPS. Pri tem je pozvala, da se bo aparat za terapije s CO2 v mesecu maju prestavila v Pacug in da so seveda pri terapijah dobrodošli tudi vsi naši člani. Ob koncu je sledil še seveda zabavni del s posebnima gostoma, ki sta nam zapela in zaigrala na kitaro. Ob odličnem kosilu in prijetnem druženju pa se je sobotno srečanje kar prehitro zaključilo.

Ina Mastnak