Upravni odbor

14. SEJA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

Upravni odbor društva je 14. sejo v letu 2019 izvedel 17.05.2019 v prostorih društva. Na seji so manjkali trije člani upravnega odbora in predsednik nadzornega odbora. Odsoten je bil tudi član Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije.

Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:

  • Potrditev zapisnika 13. seje upravnega odbora društva z dne 20.02.2019, pregled in realizacija sklepov 
  • 40 let delovanja društva (poročilo)
  • Predlog kandidata za Nadzorni svet družbe Dom paraplegikov, d.o.o..
  • Letno srečanje članov
  • Socialne pomoči
  • Razno

Peter Planinšek