Šport

SODELOVALI NA NARAVOSLOVNEM DNEVU Z UČENCI OŠ POLZELA

V sklopu naravoslovnega dne »Naš planet, naše zdravje« smo na razredni stopnji učencem želeli povedati, kako pomembo je prostovoljstvo, kako lahko že sami ponudijo pomoč drugim oziroma so sami pomoči deležni.

ZAHVALA

pred zaključkom letošnjega šolskega leta se iz OŠ Polzela še enkrat zahvaljujemo za sodelovanje na našem naravoslovnem dnevu. Iskrena hvala, da ste bili pripravljeni sodelovati pri osveščanju in izobraževanju otrok. Delavnice so bile zelo produktivne, omenili pa smo vas tudi v časopisu Polzelan – pošiljam v prilogi. 

Upamo in želimo si sodelovanja tudi v naslednjem šolskem letu. 

Lepo vas pozdravljamo,

Doroteja Smej Skutnik