PRISLUHNITE SVOJEMU TELESU

V četrtek 15.11.2018 smo v naših društvenih prostorih prisluhnili predavanju na temo bolj zdrav življenjski slog in duševno zdravje gospe Marjane Iršič, ki je dipl. med. sestra in vodja Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Celje. Uvodoma nam je predstavila Projekt »Skupaj za zdravje«, na podlagi katerega so v Zdravstvenem domu Celje pridobili Center za krepitev zdravja, v katerem ustrezno usposobljeni strokovnjaki izvajajo skupinske delavnice in individualna svetovanja, ki so v pomoč odraslim pri spreminjanju nezdravih življenjskih navad. Center je usmerjen v izvajanje skupnostnega pristopa, še posebej skušamo pristopiti do ranljivih skupinah prebivalstva in zmanjševati neenakosti v zdravstveni oskrbi. Namenjen je ljudem, ki so kakor koli ogroženi zaradi življenjskega sloga, kroničnih nenalezljivih bolezni ali težav z duševnim zdravjem. Tako so zainteresiranim uporabnikom na voljo številne brezplačne delavnice in individualna svetovanja glede telesne dejavnosti, zdrave prehrane, tveganega pitja alkohola, opuščanja kajenja, življenja s sladkorno boleznijo, sproščanja in obvladovanja stresa ter spoprijemanja s tesnobo in z depresijo. Marjana Iršič pove, da je bilo od januarja do sredine septembra, v delavnice za krepitev zdravja in v individualna svetovanja v Celju, Štorah, Vojniku in Dobrni vključenih več kot 1600 posameznikov. Najstarejša udeleženka je bila stara 96 let, najmlajši udeleženec pa 16 let.

 

 Vse storitve so za udeležence brezplačne, saj jim pripadajo iz pravic osnovnega zdravstvenega zavarovanja. V Centru za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Celje udeleženci pridobijo strokovno podporo, ustrezne informacije in znanja, predvsem pa oblikujejo stališča, osvojijo veščine in osmišljajo nove vedenjske vzorce za bolj zdrav način življenja ter krepitev duševnega zdravja. Po tej poti lahko napredujejo in sčasoma v svoje življenje vnesejo tudi kakšno dolgotrajno spremembo glede opuščanja tveganih navad. Če pa so že bolni (na primer bolniki s sladkorno boleznijo), lahko z izkušnjami in znanji iz delavnic s kronično boleznijo lažje živijo. »V referenčnih ambulantah družinske medicine izvajajo preventivne preglede, ki so namenjeni vsem odraslim po tridesetem letu starosti. Prizadevajo si, da bi dovolj zgodaj odkrili dejavnike tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni (ti so na primer zvišan holesterol, zvišan krvni tlak, krvni sladkor, debelost, telesna nedejavnost, kajenje, tvegano uživanje alkohola) in tudi dovolj zgodaj ukrepali, da bi preprečili nastanek bolezni. Sestra Marjana se je najprej dotaknila zdravja in zdravega življenjskega sloga, za katerega je v prvi vrsti odgovoren vsak posameznik (redno gibanje, zdrava in ustrezna prehrana,…), država pa je v sodelovanju s stroko in znanostmi pristojna in odgovorna za ustvarjanje razmer, v katerih lahko ljudje skrbimo za zdrav življenjski slog.

 

Največ pozornosti, je gospa Marjana namenila zvišanemu sladkorju v krvi, zvišanemu krvnemu tlaku in zvišanim maščobam v krvi. Predvsem o njihovem nastanku, ki so v večini posledica nezdravega življenjskega sloga – pretirano sedenje pred televizijo in pred računalnikom (igranje iger, družbena omrežja), premalo spanca, nezdrava prehrana (neuravnoteženo in čezmerno prehranjevanje, preveč sladkarij in sladkih pijač, hitra in mastna prehrana), kajenje, uživanje drog oz. mamil, čezmerno uživanje alkohola, druge zasvojenosti., in pa o samem preprečevanju in zdravljenju.

Po končanem predavanju, so si lahko prisotni tudi izmerili raven sladkorja v krvi, rezultati pa naj bodo kot pravi sestra Marjana neko merilo o tem ali bomo svoj življenjski slog nadaljevali, ali pa ga poskušali spremeniti v bolj zdravega.

Petra Horvat