Interesne dejavnosti

60 LET MLADOLETNIŠKEGA ZAPORA V CELJU

Prizadevanje za integracijo in sodelovanje

Ob visokem jubileju, 60. obletnici delovanja, so Celjski zavodi za prestajanje zaporne kazni pripravili slovesnost, ki je združila tako zgodovinske retrospekcije kot obete za prihodnje sodelovanje. Predstavljen je bil današnji utrip zavoda, ki kot edini v Sloveniji izvršuje kazen mladoletniškega zapora za starejše mladoletnike. Na dogodku, ki je potekal v prostorih zavoda, so se zbrali tako zaprte osebe, ki so predstavile pot skozi zgodovino Celjskega zapora, kot tudi številni ugledni gostje, med njimi predstavniki Ministrstva za pravosodje, lokalne oblasti, direktor zavoda Tomaž Bračko, ter župan mestne Občine Celje. Prisotni pa smo bili tudi predstavniki različnih društev, vključno s predstavniki našega Društva paraplegikov JZ Štajerske.

Zgodovinski pregled je obsegal predstavitev razvoja zavoda skozi desetletja, pri čemer so zaprte osebe predstavile zgodovinsko znana dejstva, hkrati pa so podale osebna pričevanja in izpostavile ključne prelomnice. Sledili so nagovori predstavnikov Zavoda za prestajanje zaporne kazni, kjer so izpostavili izboljšave v delovanju in poudarili pomen rehabilitacije ter vključevanja obsojencev v družbo.

Besedo je prevzel še Župan Matija Kovač, ki je v svojem govoru poudaril pomen sodelovanja zavoda z lokalno skupnostjo, kar prispeva k izboljšanju percepcije zavoda v javnosti. Povedal je, da Občina že vrsto let dobro sodeluje s Celjskim zaporom, kaznjenci pomagajo pri čiščenju in vzdrževanju lepe Celjske okolice, nedavno so pomagali tudi pri odpravi posledic poplav, sadijo drevesa in tako pomagajo da Celje ostaja čisto in dokaj zeleno mesto. Prav tako je izrazil zadovoljstvo nad novimi projekti, ki jih zavod razvija v sodelovanju z različnimi partnerskimi organizacijam.

Precej pozornosti so govorci namenili tudi sodelovanju Zavoda z Društvom paraplegikov Celje, ki je služilo kot primer dobre prakse vključevanja zaprtih oseb v razne športne in družbene aktivnosti. Takšna sodelovanja obsojencem omogočajo, da gradijo empatijo in druge pomembne socialne veščine.

Dogodek je zaključila pogostitev, ki je udeležencem omogočila neformalno izmenjavo mnenj in idej o prihodnjih projektih in izboljšavah.

S tem dogodkom so Celjski zavodi za prestajanje zaporne kazni ponovno potrdili svojo zavezo k izboljšanju pogojev za zaprte osebe ter njihovo vključevanje v družbo, kar prispeva k izgradnji bolj povezanega in razumevajočega okolja za vse.

Jerneja Štarkel in Ina Mastnak