Interesne dejavnosti

PRI ŽUPANU OBČINE LAŠKO

V torek 4 decembra 2018 smo bili povabljeni k županu občine Laško gospodu Zdolšek Francu in magistru Andreju Flisu, ki vodi projekt občina po meri invalidov. Predstavili smo mu dokumentacijo arhitektonskih ovirah in dostopnosti v mestu Laško. Gradivo je pripravila Nataša Lotrič. Ovire v Laškem sva si skupaj ogledala saj nam predstavljajo zelo veliko težavo pri dostopnosti. Dogovorili smo se, da sedaj to zbirno dokumentacijo pregleda komisija OPMI ter njene predloge uvrsti v plan dela za leto 2019. Januarja prihodnje leto se ponovno sestanemo ter dorečemo katere arhitektonske ovire uvrstimo na prednostno listo in bi jih začeli odpravljati že v letu 2019. S tem tudi upamo in želimo, da mesto Laško v bodoče uveljavi naslov občina po meri invalidov in tako dostopno vsem invalidom.

Hebar Boris