Interesne dejavnosti

TEČAJ EXCELA

V mesecu aprilu smo pričeli tečaj Excel-a, da bi pridobili osnovno znanje in nadgradnjo. Tečaj je potekal v prostorih Društva paraplegikov jugozahodne štajerske in preko ZOOM aplikacije na daljavo. Organizirala ga je Nataša Lotrič, vodil pa  Janez Hudej. Tečaj je bil vsako sredo po 2 uri v pomladanskih mesecih, verjetno pa ga bomo glede na velik obseg učne snovi morali nadaljevati tudi jeseni. Člani smo sledili navodilom predavatelja, ki nas je popeljal skozi osnove tega programa. Excel nudi lažje urejanje velike količine podatkov v obliki tabel, omogoča razno računanje, povezovanje podatkov,

izdelavo grafov in še veliko drugega, kar nam lahko zelo pride prav v službah, pri šolanju in tudi doma za vodenje različnih evidenc. Excel je del računalniškega paketa Microsoft Office.  Spoznali smo kako kreiramo Delovni zvezek, Delovni list, Excel tabelo na delovnem listu, sortiramo podatke, vstavljamo vrstice in kolone, iščemo podatke na drugih delovnih listih in napišemo formule z referencami. Spoznali smo tudi kako bliskovito zapolnimo podatke, filtriramo podatke z rezalniki in časovniki, izdelamo enostaven makro in graf ter kako izdelamo spustne sezname.

Pomagal nam je tudi Peter Planinšek, poznavalec programske in strojne opreme, sicer udeleženec tečaja na daljavo. Pripravil-instaliral nam je na računalnike Excel, da smo sploh lahko pričeli s tečajem. Vesela sem da sem se udeležila tega tečaja in pridobila novo znanje, zato upam, da bomo s tečajem nadaljevali tudi jeseni, ko bomo spoznavali zmogljive analize, ki jih ponuja EXCEL.

Jerneja Štarkel