Interesne dejavnosti

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE OBELEŽUJE 40 LET SVOJEGA DELOVANJA

Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske je v petek, 26.4.2019 v Narodnem domu v Celju pod pokroviteljstvom Mestne občine Celje priredilo slavnostni dogodek ob 40-letnem neprekinjenem delovanju društva. Prireditev je podprla tudi Thermana d.d.. Društvo je začelo svojo pot z namenom izboljšanja kvalitete življenja ljudem z okvaro hrbtenjače in njihovim svojcem. S tem poslanstvom nadaljuje še danes. Programe kot so Prevozi paraplegikov, Šport in rekreacija, Kompenziranje invalidnosti, Interesne, kulturne in informativne dejavnosti ter Projekt Še vedno vozim- vendar ne hodim so se izkazali več kot le pomemben doprinos k enakopravnemu položaju invalidov in osveščanju širše javnosti. Programe ter druge dejavnosti izvajajo v glavnem prostovoljci.

Vendar pa brez občin, katere društvo pokriva, pri svojem delovanju ne bi moglo biti tako uspešno. Namreč društvo pokriva kar 33 občin in vse občine so bile prejemnice zahvalnih listin. To so Mestna občina Celje, Mestna občina Velenje, Občina Bistrica ob Sotli, Občina Gornji Grad,  Občina Kozje, Občina Laško, Občina Ljubno,  Občina Luče,  Občina Mozirje,  Občina Nazarje, Občina Podčetrtek, Občina Radeče, Občina Rečica ob Savinji, Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec, Občina Slovenske Konjice, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Šentjur,  Občina Štore, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki, Občina Vojnik, Občina Vitanje, Občina Žalec, Občina Zreče, Občina Braslovče, Občina Dobje, Občina Dobrna, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Solčava, Občina Tabor in Občina Vransko.

Prav tako so bili prejemniki zahvalnih listin naslednja podjetja oz. organizacije: Zavod Vozim, IV. OŠ Celje, Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota Celje, Thermana d.d., Zveza paraplegikov Slovenije ter  Novi tednik in Radio Celje, Televizija Celje, Vaša televizija in Naš čas radio Velenje. Sadovi članov so vidni na vsakem koraku, brez njihovega prispevka bi društvo težko prehodilo 40 let dolgo in uspešno pot. Za dolgoletno delo so prejeli posebna priznanja naslednji člani: Boris Hebar, Simon Gračnar, Vinko Hren, Angela Gajšek, Simona Vovk, Aleš Povše, Peter Planinšek, Franc Ivenčnik in Nataša Lotrič.

Prejemniki priznanj za izjemne športne dosežke na najvišjih mednarodnih tekmovanjih  so naslednji člani društva: Henrik Plank, Rudi Centrih, Jože Flere in Franček Gorazd Tiršek. Prejemniki posebnih priznanj so bili Janez Hudej za dolgoletno uspešno vodenje društva, Julijana Kralj za dolgoletno prizadevanje za izboljšanje kvalitete življenja gibalno oviranih ljudi, Branko Ravnak za uspešno izvajanje projekta „Potapljanje ljudi s posebnimi potrebami“, David Razboršek za odlično vodenje projektov na področju prometne varnosti ter Bojan Šrot, župan MO Celje za 20-letno podporo in sodelovanje z društvom.

Kot poudari predsednik društva in govornik, Janez Hudej, kljub relativno dobrem delovanju društva   je iz leta v leto težje, in težave zaradi pomanjkanja strokovnega delavca kar kličejo po sistemski rešitvi. Prisotne je v imenu Mestne občina Celje, pozdravila podžupanja, Breda Arnšek. Čestitala nam je za uspešno delo, pohvalila naše programe in nam zaželela vse dobro tudi v bodoče. Po končanem govoru je predsedniku društva izročila darilo, sliko celjskega gradu.

Slavnostna govornica na prireditvi je bila državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Breda Božnik. Poudarila je pomen izvajanje naših programov za naše člane in lokalno skupnost, ter obljubila podporo ministrstva. Zbrano družbo je nagovoril še predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic in ob okroglem jubileju čestital društvu za prehojeno minulo obdobje.

S kulturnim programom so popestrili prireditev Adi Smolar, pevska skupina društva »Joža počas« ter trije nadobudneži z igranjem na kitaro Oskar Hren, Oskar Tkalec in Marko Rašič pod mentorstvom ge. Lucije Šorn Glasbene šole Celje.

Prireditev je povezovala Andreja Kukovič.

Martina Marcen