Interesne dejavnosti

PREDSTAVITEV DIPLOMSKIH DEL ŠTUDENTK DELOVNE TERAPIJE

V prostorih društva je 26.09.2019 potekala predstavitev diplomskih del Janje Koradej in Patricije Jug, študentk oddelka za Delovno terapijo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani. 

Janja Koradej je predstavila diplomsko delo z naslovom:

DELOVNO TERAPEVTSKA OBRAVNAVA OSEB Z OKVARO HRBTENJAČE V DOMAČEM OKOLJU

Avtorica je v domačem okolju tri mesece obravnavala štiri osebe s tetraplegijo v različnih časovnih obdobjih od nastanka poškodbe. Zanimala jo je učinkovitost delovno terapevtske obravnave in zadovoljstvo. Pri vseh udeležencih se je izkazala klinično pomembna razlika pred začetkom in na koncu obravnave. Delovno terapevtska obravnava v domačem okolju se je izkazala učinkovita, tudi če je od časa nastanka poškodbe minilo zelo veliko let. Zvišalo se je tudi zadovoljstvo z življenjem.

Rezultati študije odpirajo resen razmislek za vključevanje delovno-terapevtskih storitev članom Zveze Paraplegikov Slovenije.

Patricija Jug pa diplomsko delo z naslovom:

SKUPINSKA REKREATIVNA DEJAVNOST ZA OSEBE Z OKVARO HRBTENJAČE

V treh mesecih je izvajala usmerjen program rekreativne skupinske dejavnosti za starejše osebe po poškodbi hrbtenjače. Program rekreativne dejavnosti je bil usmerjen v ohranjanje spretnosti, potrebnih za izvedbo presedanja in oblačenja. Ocenjevanje izvedbe aktivnosti po programu je izkazalo ohranjanje ali izboljšanje spretnosti. Program je bil usmerjen tudi v zagotavljanje socialne vključenosti. 

Obe nalogi sta bili izvedeni pod mentorstvo pred. mag. Alenke Plemelj. Potrjujejo smiselnost nadaljnjega usmerjenega razvoja in proučevanja rekreativne dejavnosti za ohranjanje zmožnosti izvedbe pomembnih dnevnih aktivnosti za starejše osebe po poškodbi hrbtenjače.

Pozitivne izkušnje so delili v obravnavi udeleženi člani društva, saj so se skupaj z terapevtom lahko posvetili individualni obravnavi in prilagoditvi različnih delovnih pripomočkov na svojem domu in s tem kvalitetnejšo in samostojno življenje.

Peter Planinšek