15. SEJA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

Upravni odbor društva je 15. sejo v letu 2019 izvedel 04.11.2019 v prostorih društva. Na seji so po daljšem času bili prisotni vsi člani  upravnega odbora, predsednik nadzornega odbora ter član Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije.

Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:

  • Potrditev zapisnika 14. seje upravnega odbora društva z dne 17.05.2019
  • Finančno poročilo društva do 30.09.2019
  • Program dela in finančni plan za leto 2020
  • Zaposlitve leta 2020
  • Socialne pomoči
  • Novoletno srečanje
  • Razno

Peter Planinšek