Upravni odbor

MATEJ LEDNIK NOVI PREDSEDNIK DRUŠTVA PARAPLEGIKOV JUGOZAHODNE ŠTAJERSKE

V soboto 7. marca 2020 je v Gostišču Rimljan potekal redni zbor članov Društva paraplegikov jugozahodne  Štajerske, ki je bil tokrat tudi volilni. Žal je bila tokrat udeležba nekoliko slabša predvsem zaradi koronavirusa, ki trenutno razsaja po svetu in tudi v Sloveniji. Udeležilo se ga je 35 članic in članov društva. Najprej so bili izbrani organi zbora in sicer je vodenje prevzel Janez Hudej, zapisnik pa je pisala Vesna Novak. V verifikacijski  komisijo sta bila izvoljena Simon Gračnar in Boris Hebar. Po pozdravu delovnega predsednika in čestitki ob 8. marcu prazniku vseh žena, je najprej sledila predstavitev Trgovine Gladiator, kjer je g. Lea Čebular predstavila predvsem novosti glede povečanja števila inkontinenčih izdelkov na dan na posameznega uporabnika s strani zdravstvene zavarovalnice. Predstavila je tudi določene izdelke , ki jih je v trgovini možno dobiti.  Sledila so poročila o delu društva v letu 2019.

Najprej je svoje poročilo o delu društva, realizaciji programov finančnem stanju predstavil predsednik društva Janez Hudej, o prevozih in hiški v Ankaranu je poročal podpredsednik društva Franc Ivenčnik, Janez Hudej je prebral tudi poročilo Petra Planinška o interesnih dejavnostih, šport je prestavil Aleš Povše. Sledilo je še poročilo nadzornega odbora, ki ga je predstavil Simon Gračnar in poročilo računovodskega servisa. Po sprejetju poročil so člani sprejeli še višino članarine za leto 2021, ki še naprej ostaja 10€. Sledila je predstavitev plana za leto 2020. Nato sta besedo dobila predstavnika Zveze paraplegikov Slovenije. Poročilo o delu zveze v letu 2019 kakor tudi vse o obnovitveni rehabilitaciji je predstavil predsednik Dane Kastelic. O strokovnih programih pa je poročala strokovna  delavka Urška Rendulič. Sledila je razrešnica staremu vodstvu društva. Tu je Janez Hudej predstavil nekatere največje dosežke v njegovem 20 letnem predsednikovanju društva in razloge zakaj se poslavlja od vodenja društva ter se zahvalil vsem članov za sodelovanje v preteklih 20 letih. Verifikacijska komisija je članom predstavila, da je kandidaturo za predsednika društva vložil Matej Lednik, za podpredsednika pa Nenad Stojakovič. Matej Lednik je nato predstavil kako si predstavlja delo društva v prihodnje. Delegati zbora članov so nato z javnim glasovanjem potrdili novega predsednika in podpredsednika.

 

Novi predsednik Matej Lednik je nato poimensko predlagal še člane novega upravnega odbora društva. To so  postali Simon Gračnar, Vesna Novak, Nataša Lotrič, David Razboršek, Boris Hebar, David Škorjanc in Aleš Povše. Predstavniki za skupščino ZPS bodo določeni na prvi  seji novega upravnega odbora. Sledile so še volitve za nadzorni odbor. Nov glavni nadzornik je postal Janez Hudej, društvo pa mu bosta pomagala nadzirati še Franc Ivenčnik in Srečko Vodeb. Za konec je novi predsednik vsem ženskam podaril še rožico ob njihovem prazniku in s tem se je redni zbor članov tudi zaključil.

Čestitke novemu predsedniku in podpredsedniku ter novi ekipi upravnega odbora društva ter uspešno delo v prihodnje.

Aleš Povše