Upravni odbor

PRVA SEJA UPRAVNEGA ODBORA

Kot že verjetno veste je bilo na rednem zboru članov, ki je potekal 7.3.2020 v Šempetru v Savinjski dolini izvoljeno novo vodstvo društva. Novi predsednik Matej Lednik je za 18.3.2020 v prostorih društva sklical 1. sejo novega upravnega odbora. Žal je bilo potrebno sejo zaradi pandemije kovid-19 prestaviti. Z nekaj usklajevanja smo uspeli sejo izvesti kot konferenco preko skypa in sicer v soboto 28.3.2020. Gre za prvo sejo upravnega odbora, ki je bila izvedena na takšen način. Upajmo, da se situacija čimprej umiri, da bomo lahko zopet sestankovali v prostorih društva. Seja je potekala od 16 do 19 ure. Na seji so bili prisotni vsi člani upravnega odbora (predsednik Matej Lednik, podpredsednik Nenad Stojakovič in člani David Razboršek, Boris Hebar, Nataša Lotrič, Simon Gračnar, David Škorjanc in Aleš Povše) rezen Vesne Novak, ki se je opravičila.

Prav tako sta na seji sodelovala bivši predsednik Janez Hudej in bivši podpredsednik Franc Ivenčnik, ki sta sedaj v nadzornem odboru društva. Kot je že običajno je upravni odbor najprej sprejel dnevni red seje, sledila je potrditev zapisnika prejšnje seje. Zapisnik in njegovo realizacijo je predstavil Janez Hudej. Sledila je glavna točka tokratnega sestanka, to je razdelitev nalog v med člane novega upravnega odbora. Za prevoze paraplegikov in hiško v Ankaranu bo še naprej skrbel Franc Ivenčnik kot nekakšen pridružen član upravnega odbora. Je pa Franc izrazil željo, da svoje naloge postopoma preda na preostale člane upravnega odbora. Kompenziranje invalidnosti naj bi prevzela Vesna Novak, športni referent bo po novem Nenad Stojakovič, za blagajno bo še naprej skrbel Hebar Boris, interesne dejavnosti naj bi po novem vodil Aleš Povše, nov program osebne asistence pa bo vodil Simon Gračnar.

Znotraj programov so si člani upravnega odbora seveda naloge razdelili še podrobneje, prav tako pa so določene zadolžitve dobili tudi nekateri člani, ki niso v upravnem odboru društva, ampak ker je tega preveč, se v podrobnosti tokrat ne bi spuščal. Morda omenim samo še, da bi naj dežurstvo v društvenih prostorih ob uradnih urah ob ponedeljkih opravljala Franc Ivenčnik in Nataša Lotrič, ob četrtkih pa Nenad Stojakovič.  Uradne ure so zaenkrat še vedno vsak ponedeljek in četrtek med 12 in 16 uro. Sledila je še potrditev socialnih pomoči in točka razno. Seja se je zaključila nekaj po 19 uri. Vsi skupaj upamo, da se pandemija čimprej konča in da se delo na društvu vrne v ustaljene tirnice z novim zagonom, ki ga prinaša novo vodstvo društva.

Aleš Povše