12. SEJA UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA

Upravni odbor društva je 12. sejo v odhajajočem letu 2018 izvedel 20.12.2018 v prostorih društva. Na seji je bilo prisotnih sedem od skupaj devet članov  upravnega odbora in predsednik nadzornega odbora.

Člani upravnega odbora smo obravnavali naslednje točke dnevnega reda:

  • Potrditev zapisnika 11. seje upravnega odbora društva z dne 17. 10. 2018
  • Finančni plan za leto 2018 financiranje FIHO
  • Sprejem Sodil za razporejanje fiksnih stroškov na stroškovna mesta
  • Inventurna komisija
  • Socialne pomoči
  • Razno

Peter Planinšek