Šport

»POSTANI ŠPORTNIK« STROKOVNI POSVET V MARIBORU

Zveza za šport invalidov- Paraolimpijski komite je razvila program Postani športnik, s katerim želi vzpostaviti dolgoročen sistem za vključevanje mladih invalidov v šport. Tako je tudi nas povabila na strokovni posvet  v četrtek, 7.3.2019 v Maribor. Strokovnjaki s področja izobraževanja, športa so govorili o različnih vidikih uspešnega vključevanja mladih invalidov v šport. Poljanka Pavletič Samardžija, direktorica Direktorata za šport je povedala, da želijo, da se v praksi umesti šport invalidov v nacionalni sistem športa in rekreacije. Eden izmed ciljev je izboljšati povezave med športnimi društvi in dobrodelnimi društvi, ki izvajajo programe za invalide. Tjaša Filipčič iz Pedagoške fakultete UL je poudarila, da študentje dobijo znanja s področij invalidnosti.

Učiteljeva odgovornost je, da se seznani z otrokovo oviranostjo, saj se le tako lahko prilagodi otroku, pravilno izvaja športno dejavnost v šoli. Hkrati pa nas spomni, da tudi do otrok invalidov ne smemo imeti premajhnih pričakovanj. O tem spregovori tudi Andrej Čeligoj, športi pedagog, URI Soča, ko pove, da marsikdaj naleti na starša, ki je prepričan, da določene stvari njegov otrok ne bo zmogel. In potem so presenečeni nad otrokovimi sposobnostmi. Gregor Gračner, podpredsednik ZŠIS- POK in vodja programa Postani športnik pove, da želijo priti v stik s športnimi pedagogi, jim usmerjati z namenom, da bi se otroke invalide kar najbolje vključilo v šport.

Kot primer dobre prakse pove, kako so v ljubljanski regiji ustanovili konzorcij, vstopno točko, katero vodi Športno društvo invalid Ljubljana, kjer so športniki invalidi vključeni v različna društva, za vire financiranja pa poskrbi omenjeno društvo. Boro Štrumbelj, vodja slovenske paraolimpijske odprave na igre v Tokio, je še poudaril, da je sprva potreben krog zaupanja in veliko sodelovanja med zdravniki, športnimi pedagogi, specialni pedagogi in starši, ki so ključni pri spodbujanju otroka, da se vključi v šport. Poudari tudi, da inkluzija pomeni, da se okolje prilagaja invalidu. Popolna inkluzija bo takrat, ko bodo invalidi in neinvalidi imeli istega trenerja in bodo skupaj tekmovali. Svojo športno izkušnjo pa je podelil mladi Timotej Šoš, igralec boccie, kateri je povedal, da je na začetku bilo kar nekaj ovir in jih z veliko truda premagal, vendar sedaj je ponosen nase in na svoje športne uspehe, postal je tudi bolj samostojen.  

Martina Marcen