Interesne dejavnosti

O IZVAJANJU DOLGOTRAJNE OSKRBE ZD CELJE

Kot podporniki pilotnega projekta »Vzpostavitev sistemskega izvajanja dolgotrajne oskrbe v celjski regiji«, ki ga izvaja ZD Celje, smo se udeležili sestanka, ki je bil v četrtek, 14.3.2019 v ZD Celje. Z omenjenim projektom so pričeli v letošnjem letu in kot je povedala koordinatorka dolgotrajne oskrbe, Vladka Vovk, se je izkazalo, da so potrebe po tovrstnih storitvah velike. Danes že imajo 470 prijav. Prijavijo se lahko osebe iz občin Celje, Vojnik, Dobrna in Štore. Namenjeno je ljudem starim nad 18 let in potrebujejo pomoč, ker so se jim zmanjšale fizične ali kognitivne sposobnosti  in so odvisni od pomoči drugih.

Gre za različne oblike pomoči kot je npr. pomoč pri oblačenju, umivanju, pogled nad jemanjem terapije, pomoč pri pospravljanju, pomoč pri gospodinjskih opravilih oz. svetovanju upravičencu, svojcem, kako npr. prilagoditi prostor, da bo upravičencu lažje, fizioterapija, delovna terapija, informiranje o vrstah socialnih transferjev… 

Vlogo je možno dobiti na info točki ZD Celje (v prihodnje bo tudi na spletu). Sledi obisk na domu občana, da se izpolni vprašalnik in opravi pogovor in ogled in če občan doseže zadostno število točk, je upravičen do dolgotrajne oskrbe in se podpiše sporazum. Ker pa gre za pilotni projekt, se bodo zaenkrat te storitve izvajale do 30. junija 2020.

Martina Marcen